Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de ontwikkeling van het Visieplan Bronkhorst.

Het Visieplan Bronkhorst is af!


De werkgroep van 6 bewoners, die anderhalfjaar, met veel plezier aan heeft gewerkt, presenteert het plan

op 2 oktober om 20.00u in Het Wapen van Bronkhorst.

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan wethouder Evert Blaauw.

Ook zullen de twee gebiedsambtenaren aanwezig zijn: Arie Vries en Patrice Zweers.

De voorzitter van de werkgroep: Michael van Iperen zal iets vertellen over de totstandkoming van het plan en het bestuur van de BSB zal iets vertellen over de voortgang: wat gaat er met de ideeën en plannen gebeuren?

Alle aanwezigen ontvangen een gedrukt exemplaar van het visieplan.

Beste bewoners en ondernemers van Bronkhorst,

De afgelopen maanden zijn we bij u langs geweest voor een interview over uw visie op Bronkhorst.

Al die gegevens hebben we geanalyseerd en die willen we u graag voorleggen voor een verdieping.


Daarom wordt u van harte uitgenodigd op 12 december om 19.30u in Het Wapen van Bronkhorst,

waar we met u verder willen praten over de toekomst van Bronkhorst.


Dw werkgroep Visieplan Bronkhorst

Beste buren, inwoners van Bronkhorst en directe omgeving,

Graag komen we binnenkort bij u thuis met u praten over het visieplan voor de toekomst van Bronkhorst.

Waarom een visieplan, en wat is een visieplan?

Het idee om een visieplan te ontwikkelen werd op de Algemene Leden Vergadering van 12 december 2017 gepresenteerd en goed ontvangen. De gemeente Bronckhorst wil graag input uit onze ‘kleine kern’ voor haar beleid. Natuurlijk willen we die input graag leveren. En dat doen we niet in een klein groepje achter gesloten deuren.

De komende maanden gaan we dan ook het belangrijkste deel van ons werk doen, het houden van gesprekken met alle inwoners van Bronkhorst en het buitengebied. Daarbij kijken we niet naar het postcodegebied Bronkhorst, maar naar de sociale context, namelijk tot waar zien we betrokkenheid van inwoners van het buitengebied bij activiteiten in het stadje, bijvoorbeeld die van de Schutterij.

Mocht u mensen kennen die tot onze doelgroep behoren maar die geen bericht van ons hebben gehad, laat het dan weten via [email protected]

Waar gaan we over praten?

We hebben een paar thema’s op een rij gezet om met u te bespreken. Deze zijn alleen bedoeld om een gesprek te beginnen, alles is nog open, dus u kunt ook onderwerpen aandragen.

  • Wonen: het authentieke en monumentale karakter van Bronkhorst
  • Welzijn: samen leven, doelgroepen zoals ouderen
  • Voorzieningen: zorg, welzijn, fysieke en digitale bereikbaarheid
  • Cultuur en recreatie: culturele activiteiten, speelvoorziening
  • Commercie, toerisme: detailhandel en horeca
  • Verkeer en vervoer: parkeren, OV, oeververbinding
  • Landschap: groen, natuur, water, fauna
  • Milieu: geluid, verkeer, veiligheid, luchtkwaliteit, risico van overstroming
  • Onderwerpen die in gesprekken met inwoners en andere belanghebbenden ter tafel komen

Het visieplan moet een combinatie worden van een breed gedragen visie en concrete realistische voorstellen voor de toekomst van Bronkhorst. Het visieplan moet gereed zijn in maart 2019.

Hoe en wanneer?

Twee leden van de werkgroep zullen binnenkort contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

BSB-Werkgroep Ontwikkeling Visieplan Bronkhorst

Alice Algera, Michael van Iperen, Helma Hendriks, Frits van Wijngeeren, Ab van der Meer, Kurt, Anke Frerichs

0