BELANGENGROEP  STAD BRONKHORST

Klik hier om de ondertitel te bewerken

VERENIGING “BELANGENGROEP STAD BRONKHORST” BSB

NIEUWSBRIEF april 2017.
Graag brengen wij onderstaande punten onder de aandacht


Verkeer:

 • In de Onderstraat staan 2 borden max. 10 meter het bord dat in de heg staat verdwijnt.
 • Weg Kunstgemaal naar de kruising met de Bovenstraat/Veerweg. De bovenste baan wordt het fietspad, de onderste
   wordt voetpad. Er komen markeringen in het wegdek. Dit op verzoek van velen.
 • Bovenstraat, de bermen worden stuk gereden, er komen aanpassingen zodat dit niet meer mogelijk zal zijn.
 • Kasteelheuvel, met Staats Bosbeheer, wordt gewerkt aan het terugplaatsen van de klaphekken.
 • Fiets parkeerplekken, wat is een goede oplossing? Graag uw inbreng, wij zoeken naar een goede oplossing.
 • Wandelpad langs de Grote Beek. Mountainbikers rijden het pad stuk. Grond is van het waterschap, wij vragen het 
   waterschap om een oplossing.
 • De vuilophalers blijven erg hard rijden, ondanks opmerkingen van onze kant. De gemeente spreekt het bedrijf nu ook
   aan.

Activiteiten:

 • 5 mei Bevrijdingsdag. Het bestuur nodigt u uit voor een drankje in het Keukengemaal. Wij verwachten u om 17.00 uur.
 • 17 juni, er worden plannen ontwikkelt voor een gezamenlijke maaltijd. Details volgen via de organisatie, maar zet de 
   datum in uw agenda!
 • in juni wordt een wandelevenement georganiseerd, wij steunen dit initiatief van harte! Ook hier volgt nadere informatie.
 • Volgende BSB bestuursvergadering: 23 mei a.s. Heeft u suggesties / opmerkingen laat het ons weten.

Omgeving / straatbeeld:

 • In Bronkhorst staan veel borden, van diverse organisaties. Erik Workel van het kunstgemaal heeft een inventarisatie 
   gemaakt. Met dit werkstuk gaan wij aan de slag. Het geeft een beeld hoe divers en hoeveel er staan. Wilt u een 
   exemplaar ontvangen, dit kan per mail. Wellicht heeft u met het zien van de foto’s ook suggesties? Wij willen met een 
   ieder in gesprek.

Nieuwsbrief:

 • Er blijken adressen te zijn waar geen computer aanwezig is. Marjan van Geloven brengt op deze adressen de 
   informatie. Kent u inwoners in uw buurt die geen computer hebben, laat het ons weten!

Website en email berichten:

 • Mirjam Harskamp heeft de afgelopen jaren deze taak vervuld, waarvoor onze dank! Twee bestuursleden zullen worden
   ingewerkt en zullen deze klus overnemen.

Nieuwe inwoners:

 • In de afgelopen tijd zijn er in vier huizen nieuwe inwoners gekomen. Wij heten hen van harte welkom. De adressen zijn 
   opgenomen in ons bestand. Wij verheugen ons op hun komst en inzet bij gebeurtenissen in Bronkhorst en die van de 
   BSB.

Bodemvondsten:

 • In overleg met de Stichting Oude Gelderse Kerken, de beheerder van de kapel, is afgesproken dat er een permanente 
   expositie van de potscherven komt in de kapel. De potscherven zijn gevonden rondom de kapel.

Graag zien u allen op 5 mei as.! 

Namens het Bestuur, Jan Willemsen, secretaris


VERENIGING “BELANGENGROEP STAD BRONKHORST”

NIEUWSBRIEF februari 2017

Algemene Ledenvergadering

Op 23 maart a.s. is er de Algemene Ledenvergadering in “Het Wapen van Bronkhorst”. Aanvang 19.30 uur.

Noteer deze datum alvast in uw agenda, het bestuur stelt uw aanwezigheid op prijs. Agenda, notulen en jaarverslag van de secretaris worden tijdig toegezonden.


Wij vragen u alvast te denken over de volgende punten:

Hoe gaan wij om met de leefomgeving? Welke punten zijn volgens u van belang : verkeer, parkeren kunnen een thema zijn. Wat verwacht u in deze van de BSB. Wat is belangrijk en wat niet?


Bestuur: er is een vacature, wie komt ons versterken?

Ook zoekt het bestuur een enthousiaste website-beheerder. Ervaring is niet nodig. Er komt een degelijke inwerkperiode. Wel moet men over een eigen computer beschikken. Wie meldt zich aan?


Afgelopen jaar hadden wij hanging baskets, voor herhaling vatbaar of zijn bakken bij de kapel een betere optie.


Dit jaar kreeg een ieder een kerstboom, voor herhaling vatbaar?


In de vorige vergadering is gesproken over de vergrijzing. De commissie zorg komt met ideeën en hoort graag uw mening.