Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

INGEKOMEN BRIEVEN

Iedereen die iets wil melden, is van harte welkom om een stukje te schrijven in het gastenboek, mits de fatsoensnormen in acht worden genomen en de commentaren niet gericht zijn op individuele personen.


Het bestuur van de Belangengroep Stad Bronkhorst is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden commentaren en behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden stukken - met opgaaf van redenen - te weigeren en/of in te korten.


Geplaatste brieven zullen in principe ongeveer twee maanden op de website blijven staan. Zolang het onderwerp actueel is kan deze periode worden verlengd.


Bijdragen kunnen per mail worden gericht aan: de secretaris van de BSB (link)

Op 23 september was het “appelplukdag” in onze stad Bronkhorst, een dag die begon met mist en nadat deze was opgetrokken prachtig zonnig weer. Staatsbosbeheer en de BSB organiseerden samen deze dag. Hoewel we hadden gehoopt op meer belangstelling mag de dag toch geslaagd worden genoemd. Een ieder had goede zin en er was veel belangstelling voor de informatie bij da caravan van de Noordelijke Pomologische Vereniging. Bij deze vereniging kon men fruit laten determineren en kon men enig inzicht in de kunst van het enten verkrijgen.Er werden appels geraapt en geplukt om er verschillende eindproducten van te maken, zoals wijn, appelmoes of -compote. Er werd gezellig gekletst onder het genot van koffie op banken en tafels die werden geleend van de “Grote Schutterij”.

Ook de excursie die ik gaf was niet overweldigend qua aantal maar de deelnemers toonden veel belangstelling en interesse.

Bijzonder om te horen was dat het zijn van “boswachter” toch complexer was dan men zich voorstelde.

Al met al een geslaagde dag met dank aan alle deelnemers.

De dag erna 24 september, wederom in het begin van de ochtend veel mist maar naar mate de ochtend vorderde een heerlijke zonnige dag met veel toeristen. Toeristen die kwamen van heinde en ver, met auto’s, motoren, fietsen, e-bikes en wandelend.

Een gezellige dag met vrolijke gezichten op de terrassen van “Het Wapen van Bronkhorst” en “De Gouden Leeuw”. We mogen ons gelukkig prijzen met een stad waar een deel van het jaar de nodige reuring is en waar het ’s-avonds en een ander deel van het jaar rustig is.

Het is toch prachtig talrijke overwegend goed gehumeurde mensen te mogen ontmoeten uit eigen land alsmede bewoners van ver buiten onze landsgrenzen.

Wanneer stoppen we met het geneuzel over drukte in welke vorm dan ook en gaan we genieten van de rijkdom die we in Bronkhorst hebben, soms wat drukte, dan weer rust en een prachtig natuur (wandelgebied) naast de deur.

Met vriendelijke groet,

Frits van Wijngeeren

Dit is een stukje uit de Gelderlander over de schrijfster Corine Hartman die Bronkhorst als decor heeft gebruikt in haar nieuwe boek “Sluipend Gif”. (Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.)

Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Bronkhorst Downtown.


Met vriendelijke groet,


Marian Zuidema (februari 2017)

De BSB ontving onderstaande notitie van de heer P. Kok.

Via de BSB site voor allen ter informatie


Bronkhorst, februari 2017.


Beste leden van de Belangenvereniging Stad Bronkhorst en inwoners van Bronkhorst…


U weet vermoedelijk dat ik als voorzitter van de Vereniging ”Uit-Zicht” (thans rond de 150 leden) op de barricaden ben geklommen inzake het tegenhouden van een 35m hoog Aviko vrieshuis, ter grootte van twee voetbalvelden aaneen. Grofweg 1000 ééngezinswoningen en hier gaat Bronkhorst tientallen keren in.


Velen hebben geen idee wat de grootte van zo’n gebouw (304.700m3) is en daarom heb ik het wat willen visualiseren gelijkend… een Airbus A-380 (het grootste vliegtuig ter wereld) hangar met nog 10 vrije meters boven de staart of ook 10 Bijlmermeerflats van 12 woonlagen achter elkaar als boterhammen in een zak. In de Provincie Gelderland hebben we gelukkig nog geen voorbeeld. Wel een vergelijkbaar gebouw op Industriecomplex ”De Munt” noordoostelijk van Emmeloord en ongetwijfeld op de Maasvlakte of Eemshaven. Zo’n pand is in kilometers omtrek aanwezig en in het geval Aviko detoneert het schrikbarend!


Sommigen van jullie weten dat wijlen minister Dr. Marga Klompé in 1971 haar handtekening zette onder een akte dat Bronkhorst de titel kreeg van ”Beschermd Stadsgezicht” en in recente stukken van de Raad van State ging de advocaat / gemachtigde van de gemeente Bronckhorst hierop in. Een redelijke cirkel rond Bronkhorst behoort bij dit beschermde gebied en de Molenkolkweg tussen de Prins Bernhardlaan en de Onderstraat is de grens. Dit is een prachtige weg met veel historische boerderijen omgeven door o.a. hoogstamboomgaarden. De kant van de Molenkolk nog net beschermd en de andere kant niet meer. Enkele honderden meters verder begint naast het zwembad het Avikocomplex. Dit is in enige tientallen jaren nadat Aviko verhuisde van de bossen bij Hoog Keppel naar hier ’vol’ ontwikkeld. Behoudens zgn. ’inbreien’ kan Aviko niets meer. Dus… de afgelopen jaren (aangevangen rond 2000) wilde Aviko naar de overkant van de Dr. A. Ariënsstraat uitbreiden. Hier hebben wij niets op tegen, mits het blijft bij de mondelinge en schriftelijke overeenkomst welke de burgerij destijds met Avikodirecteur Gerritsen heeft gesloten.


Op 4 december 2000 heeft wijlen burgemeester Steven Buddingh’ deze akte ondertekend en in grote lijnen is opgenomen:

1. Aviko mocht ontwikkelen aan de overzijde, één vrieshuis van 18m hoog en twee productie eenheden met een hoogte tot 15m (afwisselend 10m, 12m en 15m hoog)

2. Aviko bouwt in ene reeks over max. 3 jaar aaneen. Niet alleen de zgn. ’snoepjes’ eerst en de verplichtingen later, neen alles in totaliteit aaneengesloten, 3x 365 dagen en gereed!

3. Aviko… wil je meer kubieke meters (vrieshuis bijvoorbeeld) ga dan de grond maar in.

Nu wil ik u allen niet bedelven met stukken wetsartikelen en uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden, maar… in 1998 kocht Aviko 10.2 HA landbouwgrond (zonder beperkingen) van wijlen boer A.J. Heezen voor de somma van f. 1.2 miljoen. Ik bereken f. 11,69/m2. Laat ik het afronden naar euro 5,--. De gemeente Steenderen heeft Aviko geholpen met het omzetten van landbouwgrond naar bedrijfsgrond en Aviko heeft gemakshalve een winst van 1000% zo niet meer. Let wel… onder voorbehoud van de afspraken uit 2000 waarbij de grond werd opgewaardeerd en hierboven onder 1,2 en 3 opgenomen.


De aandelen Aviko BV werden in 2002 verkocht door Cebeco Handelsraad aan de Koninklijke Cosun (Coöperatieve Suikerunie UA Anno 1899) en het grote plan van destijds directeur Ir. Jan Zikken ging letterlijk in de ijskast. De plannen stierven een stille dood. Niemand hoorde er meer over. Tot ergens in 2012 bij immers de gemeente Bronckhorst deze ijskast weer open ging.

Daar is niets op tegen. Doch één ging wel... De bestemming landbouwgrond is omgezet in bedrijfsgrond en de 15 tot (een stukje) 18m werd gemakshalve het dubbele en Aviko ging voor een 35m hoog vrieshuis hetwelk ik kenschets als een architectoraal gedrocht. Landschappelijk totaal niet inpasbaar in onze mooie omgeving. Wij zijn van mening dat het de stad Bronkhorst ernstig ontsiert. Het kan anders en daar hebben wij ook geen moeite mee.

Je zou haast zeggen… mochten Dr. Marga Klompé en Steven Buddingh’ (zo ook zijn voorganger burgemeester Kruijff) op dat moment (1971) geweten hebben wat Aviko nu (2016) wil uitvoeren, dan hadden ze er best een klein kilometertje meer beschermd gebied bij willen trekken wie weet tot de Covikseweg. Het mocht niet zo zijn…


Kom ik met iets heel anders…

Vandaag is het Aviko BV, morgen worden hier wie weet een half of een dozijn 150m hoge windturbines aan onze boorden geplaatst en overmorgen komt er een grote veehouder, welke een industriële boerderij met duizenden stuks vee wilt plaatsen dat zijn weerga niet kent. Ik bedoel natuurlijk… buiten proporties en niet in verhouding met onze culturele schoonheid! Hoe gaan wij hier dan mee om?


Mag ik een idee naar voren brengen? Allereerst naar de bewoners van Bronkhorst en de BSB en vervolgens dat deze na intern overleg de stappen neemt in de richting van de gemeente, Provincie en wie weet Den Haag. Hierbij goed de vinger aan de pols houdend!

Zou het verstandig zijn om Bronkhorst op de Werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen om reden van:

a) De kleinste stad van Nederland en een economische eenheid

b) De bewaarde schoonheid van historische bebouwing

c) Uniek en we hebben er geen tweede van. Dus geen ’gefriemel aan de boorden van de stad’ en wij willen geen 35m hoog vrieshuis, geen 150m hoge windturbines, zo ook geen industriële agrarische bouw… etc.

Denk er eens over na, want opname op deze lijst is een klus van jaren met rechten en plichten. In de 400 jaar oude droogmakerij ”Beemster” (eveneens Unesco Werelderfgoed) heeft zich een vergelijkend probleem als het 35m hoog Aviko vrieshuis voorgedaan. De CONO Beemsterkaasfabriek wilde nieuwbouw en in eerste instantie ook de lucht in. Omwonenden klommen op de barricaden en men ging rond de tafel. CONO, Provinciaal- en gemeentelijk bestuur en burgers kwamen eruit! De CONO maakte in 2012 een prachtige kaasfabriek geheel passend in de beschermde omgeving. 7.5m hoog, 230m lang en 50m breed. Gedeeltelijk -5m ondergronds…


Wat zou het mooi zijn, wanneer het hier ook zo zou kunnen. Dan stroomt er nog heel wat IJsselwater richting Kampen. Toch moet je een begin maken, wil je niet om de paar jaar een abonnement hebben voor de Raad van State zaken in Den Haag.


Voor mij en velen met mij… Aviko, prima dat je een vrieshuis wilt realiseren. Voor ons maximaal 15 tot 18m hoog (afhankelijk de plaats van de bouw) en wil je meer? Gaat de grond maar in en trouwens we hebben een prachtige vestigingsplaats op het Regionaal Bedrijventerrein aan de A-18 pakweg 15km van hier. Logistiek DE juiste plek en probleem opgelost…

Voor ons in de stad Bronkhorst… Wil je overlopen worden, dan moet je vooral op je stoel blijven zitten en wil je dit niet, dan moet je toch in beweging komen. Bestuursleden van de BSB… het is ook aan jullie. Samen sterk!

Wij als de Vereniging ”Uit-Zicht”, opgericht op advies van de Raad van State te Den Haag om de burger een juridisch gezicht te geven, hebben een begin gemaakt en wij hopen dat wij het grootste gebouw van de Provincie Gelderland, aan onze boorden kunnen tegenhouden. Wij trekken deze kar met honderden uren juridisch werk en hopen natuurlijk succesvol.


Trouwens, wat volgt! Bestuur van de BSB… ik wil u hartelijk uitnodigen in beweging te krijgen.


Paul Kok, inwoner van Bronkhorst en tevens voorzitter van de Vereniging ”Uit-Zicht”, gevestigd in de gemeente Bronckhorst.

0