Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BoeN

Bronkhorst en omgeving energie neutraal

Duurzaam Bronkhorst

Op dinsdagavond 3 maart jl was er in 't Wapen een zeer goed bezochte informatieavond over het project "Duurzaam Bronkhorst" dat de BSB en de energiecooperatie BoeN, samen met de Provincie Gelderland en met steun van de gemeente Bronckhorst, gaan starten.


1. Mensen van de energiecooperatie "Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)" legden uit hoe het project is ontstaan, en hoe het projectplan in elkaar steekt. Bronkhorster Jasper Huetink vertelde hoe de verbouwing en verduurzaming van zijn monumentale boerderij is gegaan; daarmee gaf hij een inkijkje in zijn ervaringen met verduurzamen.


2. Een deskundige van de "Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoef (RCE)" behandelde in zijn presentatie het verduurzamen van monumentale woningen aan de hand van vele simpele en gemakkkelijk toepasbare voorbeelden. Zijn presentatie bevat veel informatie en ook handige verwijzingen naar websites en andere bronnen met nog meer kennis over verduurzamen van monumenten.


3. Een van de mensen van bureau OOM Advies legde uit hoe de "globale energiescan" uitgevoerd gaat worden, bij de woningen van alle bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Die energiescans gaan waarschijnlijk vanaf de tweede heft van maart plaatsvinden. 

UITNODIGING INFORMATIEAVOND

Beste inwoner van Bronkhorst,

Op dinsdag 3 maart a.s. organiseren wij een informatieavond over het project “Duurzaam

Bronkhorst”. In dit project wil de energiecoöperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” samen met andere partijen alle inwoners van Bronkhorst helpen met het verduurzamen van hun woning.

Dat gaat dus over energiebesparing.

Mede namens de Belangengroep Stad Bronkhorst nodigen wij u van harte uit voor deze informatieavond in het Wapen van Bronkhorst.

De zaal gaat op 3 maart open om 19.30 uur voor koffie of thee. Om 20.00 u starten we met het programma, dat we rond 21.30 u willen afronden met een glaasje.

Vanuit BoeN willen we graag onze leden, maar ook alle andere inwoners binnen ons werkgebied, helpen om energie te besparen, op weg naar “Energie Neutraal”.

In de stad Bronkhorst zal daarbij speciaal aandacht nodig zijn voor woningen die onderdeel zijn van het ‘beschermd stadsgezicht’, monumenten en alle andere huizen. Daarvoor hebben we een plan gemaakt samen met de Provincie Gelderland.

Als we dit collectief aanpakken, willen gemeente en provincie ons daarbij helpen en dat heeft veel voordelen. Een gezamenlijke aanpak van energiebesparende maatregelen kan ook extra mogelijkheden voor subsidie creëren.

Wat is ons plan?

In de eerste fase wordt door een deskundig Bureau globaal onderzocht welke maatregelen in de woningen in Bronkhorst wel en niet mogelijk zijn om deze duurzamer te maken. Dat onderzoek wordt betaald door de Provincie Gelderland. Voor u is deze eerste fase dus gratis, maar die geeft u wel inzicht in de (on)mogelijkheden bij uw eigen woning. Dat, en hoe we daarna verder willen, gaan we tijdens de informatieavond uiteen zetten, inclusief enkele concrete voorbeelden.

Graag zien en spreken wij u en al onze stadsgenoten op dinsdagavond 3 maart a.s.

Gijs Wildeboer, Alice Algera,

BoeN BSB

email: [email protected] email: [email protected] 

AANMELDING Duurzaam Bronkhorst

Ondergetekende doet graag mee een de eerste fase van het project “Duurzaam Bronkhorst”.

Ik geef hierdoor toestemming aan de onderzoekers van Bureau OOM om onderzoek te doen om en in mijn woning.

Ik geef toestemming aan BoeN en BSB om mijn onderstaande emailadres te gebruiken om mij te informeren over het project Duurzaam Bronkhorst

Deze aanmelding verplicht mij verder tot niets. Pas na het globale onderzoek van fase 1 besluit ik of ik ook aan het vervolg van het project meedoe.


naam: …..

adres: …..

email: ……

handtekening:

Bronkhorst, … maart 2020


INLEVEREN: Op 3 maart 2020 in de zaal, of zo spoedig mogelijk in de brievenbus van Onderstraat 10 in Bronkhorst.

BELANGSTELLING zonnepanelen

0