Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Document bescherming persoonsgegeven in het kader van de AVG,

Het bestuur van de Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB) beheert de gegevens van haar leden op de volgende website: http://belangengroepstadbronkhorst.vpweb.nl.

1 Persoonsgegeven op de emailpagina van de website

A) Welke persoonsgegeven worden bewaard?

Op de emailpagina van deze website worden de volgende gegevens van de leden bewaard:

Voornaam, naam, adres, emailadres, telefoonnummer.

B) het doel van het opslaan van de persoonsgegevens

Het doel van het bewaren van deze persoonsgegevens is in de lijn van de doelstelling van de BSB:

  • Leden te informeren over actuele ontwikkelingen en/of activiteiten in Bronkhorst
  • Leden verspreiden van de nieuwsbrief
  • Leden te verwijzen naar de website waarop nieuwe informatie is geplaatst

C) Door wie zijn de persoonsgegeven in te zien?

Deze gegevens zijn in te zien door de zittende bestuursleden. Voor alle bestuursleden is voor dit inzien toestemming gevraagd aan de leden.

D) Voorkomen van data-lekken

Bij het versturen van een mail naar de leden worden alle geadresseerden opgenomen in het BCC-veld om data-lek te voorkomen.

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

2 Persoonsgegevens op de website

Op de website van de BSB worden teksten en foto’s geplaatst in de lijn van de doelstelling van de BSB.

Hiervoor worden de volgende regels in acht genomen:

Publiceren van persoonsgegevens

Zonder toestemming van de betrokken personen zullen geen persoonsgegevens worden geplaatst op de website. In de reeds geplaatste teksten zullen namen van leden worden verwijderd, indien daar geen toestemming voor is gegeven door de betrokkenen.

Publiceren van foto’s: zonder toestemming van de betrokkenen zullen geen foto’s van personen worden geplaatst op de website. De reeds geplaatste foto’s van leden zullen worden verwijderd indien daarvoor geen toestemming is verleend door de betrokkenen.

3 Het informeren van de leden over het bewaken, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens

De leden zijn/worden persoonlijk (per email, of per brief, indien zij niet over een emailadres beschikken) geïnformeerd over het beheer van hun persoonsgegevens op de website, waarbij zij zijn gewezen op de mogelijkheid deze persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk) te laten verwijderen en de manier waarop zij dit kunnen doen. Daarnaast zullen de leden op de Algemene Leden Vergadering worden geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur van de BSB in het kader van de AVG de bescherming persoonsgegeven in acht neemt.

0