Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Bronkhorst, 24 - 04-2020

Beste bewoners en omwonenden van Bronkhorst,


Allemaal hebben we te maken met Corona en de maatregelen van de regering. Voor de BSB betekent dit dat de Algemene Leden Vergadering natuurlijk niet doorgaat dit voorjaar, maar wordt uitgesteld tot de tijd dat het weer mogelijk is. Daarom willen wij u periodiek op de hoogte houden van ontwikkelingen d.m.v. mail en de website.


Visieplan: Na de startbijeenkomsten zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan met de plannen uit het visieplan: de Verkeerswerkgroep, de werkgroep Natuur, de werkgroep Energie, de werkgroep Samenleven. De werkgroepen hebben plannen gemaakt en ook de (mogelijke) uitvoering daarvan beschreven en (in het geval van de werkgroep Samenleven) ook al resultaten bereikt. Natuurlijk heeft de Corona-crisis roet in het eten gegooid, maar helemaal stil liggen de werkgroepen niet. We willen u de komende tijd informeren over de voortgang van de verschillende werkgroepen.


Verkeersdrukte: Met veel van de bewoners maakten we ons zorgen over de te verwachten verkeersdrukte met Pasen. Daarom hebben we contact gehad met de Gemeente en o.a. de mogelijkheden besproken om verkeer in de stad te beperken. De Gemeente heeft besloten dat de stad niet preventief zou worden afgesloten, maar gaf wel aan dat als wij als bewoners zouden merken dat de richtlijnen van het RIVM niet kunnen worden gehandhaafd, het calamiteitennummer van de Gemeente Bronckhorst gebeld kon worden (0613100777). Afsluiting zou dan alsnog snel geregeld kunnen worden. De verkeerssituatie rond de Pasen is geëvalueerd en met de Gemeente besproken. Onze ervaring was dat de verkeersdrukte wel meeviel, maar dat ondanks het verzoek van de regering om thuis te blijven, er toch nog auto-clubs, motoren, fietsers en voetgangers door ons stadje trokken. Omdat we rond de Pinksteren als vanouds veel toerisme verwachten, hebben we de Gemeente onze zorgen opnieuw kenbaar gemaakt. De gemeente zal het noodnummer opnieuw in werking stellen voor drukte uit de hand loopt.


Verbouwing buitenterrein Gouden Leeuw: Veel bewoners zijn vorig jaar november aanwezig geweest bij de informatieavond van de Gouden Leeuw, over het veranderen van het buitenterrein. Aanvankelijk was er veel onvrede over deze plannen. Maar een aantal gesprekken tussen de Gouden Leeuw, omwonenden en de Gemeente, ondersteund door de BSB, hebben geleid tot overeenstemming met alle partijen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Koningsborrel: Deze kan uiteraard niet doorgaan dit jaar nu evenementen tot 1 september verboden blijven. We hopen samen met u, wanneer dat later (dit jaar?) mogelijk is, een feestelijke bijeenkomst te organiseren.


Corona-initiatieven: Misschien zijn er onder u, bewoners die ideeën hebben om in dit Corona-tijdperk, de sociale verbinding in Bronkhorst te versterken. Wij stimuleren dit soort initiatieven en willen graag met u meedenken! De Provincie Gelderland stelt bovendien subsidie beschikbaar om deze initiatieven mogelijk te maken.


Vragen en Initiatieven. Heeft u vragen of wilt u initiatieven of zorgen delen, neem dan contact met ons op. We willen er graag voor u zijn in deze lastige tijd.


Het bestuur van de BSB,

Alice Algera, Brigitta Vos, Peter Frerichs, Peter Luitjens en Helma Hendriks

UITNODIGING INFORMATIEAVOND

Beste inwoner van Bronkhorst,

Op dinsdag 3 maart a.s. organiseren wij een informatieavond over het project “Duurzaam

Bronkhorst”. In dit project wil de energiecoöperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” samen met andere partijen alle inwoners van Bronkhorst helpen met het verduurzamen van hun woning.

Dat gaat dus over energiebesparing.

Mede namens de Belangengroep Stad Bronkhorst nodigen wij u van harte uit voor deze informatieavond in het Wapen van Bronkhorst.

De zaal gaat op 3 maart open om 19.30 uur voor koffie of thee. Om 20.00 u starten we met het programma, dat we rond 21.30 u willen afronden met een glaasje.

Vanuit BoeN willen we graag onze leden, maar ook alle andere inwoners binnen ons werkgebied, helpen om energie te besparen, op weg naar “Energie Neutraal”.

In de stad Bronkhorst zal daarbij speciaal aandacht nodig zijn voor woningen die onderdeel zijn van het ‘beschermd stadsgezicht’, monumenten en alle andere huizen. Daarvoor hebben we een plan gemaakt samen met de Provincie Gelderland.

Als we dit collectief aanpakken, willen gemeente en provincie ons daarbij helpen en dat heeft veel voordelen. Een gezamenlijke aanpak van energiebesparende maatregelen kan ook extra mogelijkheden voor subsidie creëren.

Wat is ons plan?

In de eerste fase wordt door een deskundig Bureau globaal onderzocht welke maatregelen in de woningen in Bronkhorst wel en niet mogelijk zijn om deze duurzamer te maken. Dat onderzoek wordt betaald door de Provincie Gelderland. Voor u is deze eerste fase dus gratis, maar die geeft u wel inzicht in de (on)mogelijkheden bij uw eigen woning. Dat, en hoe we daarna verder willen, gaan we tijdens de informatieavond uiteen zetten, inclusief enkele concrete voorbeelden.

Graag zien en spreken wij u en al onze stadsgenoten op dinsdagavond 3 maart a.s.

Gijs Wildeboer, Alice Algera,

BoeN BSB

email: [email protected] email: [email protected]

AANMELDING Duurzaam Bronkhorst

Ondergetekende doet graag mee een de eerste fase van het project “Duurzaam Bronkhorst”.

Ik geef hierdoor toestemming aan de onderzoekers van Bureau OOM om onderzoek te doen om en in mijn woning.

Ik geef toestemming aan BoeN en BSB om mijn onderstaande emailadres te gebruiken om mij te informeren over het project Duurzaam Bronkhorst

Deze aanmelding verplicht mij verder tot niets. Pas na het globale onderzoek van fase 1 besluit ik of ik ook aan het vervolg van het project meedoe.


naam: …..

adres: …..

email: ……

handtekening:

Bronkhorst, … maart 2020


INLEVEREN: Op 3 maart 2020 in de zaal, of zo spoedig mogelijk in de brievenbus van Onderstraat 10 in Bronkhorst.

BELANGSTELLING zonnepanelen

De jaarwisseling komt eraan!

Ook dit jaar willen we met elkaar het oude jaar uit- en/of het nieuwe jaar inluiden.

Daartoe zal de Kapel op dinsdag 31 december vanaf 23:30 uur geopend zijn.

Breng zelf een drankje en eventueel een hapje mee en zorg voor eigen glazen.

Wij zullen ervoor zorgen dat de kachel brandt en dat de kapel een feestelijke sfeer uitstraalt.

Dinsdag om 14:00 uur zal het organisatiecomité de Kapel in kerstsfeer gaan brengen.

Zin om te helpen? Alle hulp is welkom. 

30 jaar Dickens in Bronkhorst


“Dickens in Bronkhorst” valt dit jaar op 21 en 22 december. Dit belooft extra veel plezier en hopelijk bent u ook van de partij.

Deze 2 dagen is de stad net als voorgaande jaren van 11.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor verkeer: vanaf het begin van de Onderstraat tot de dijk aan het einde van de Bovenstraat.

Bezoekers aan het stadje betalen hier 2,- euro entree, maar kinderen t/m 12 jr. zijn gratis. Voor de inwoners van Bronkhorst is het uiteraard gratis. U kunt met deze brief of met een stempel gratis in en uitlopen.

Het zou fijn zijn dat de bewoners van het afgesloten gedeelte hun auto’s op de P-plaatsen aan de rand van de stad te zetten, zodat de auto’s uit het zicht zijn, en men niet onnodig door het publiek hoeft te rijden. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Op verzoek worden er op de P-plaats aan de dijk plekken vrijgehouden voor enkele inwoners.


Zaterdagavond 21 december is er voor de bewoners een gezellige bijeenkomst om 18:00 uur tot 19:00 uur voor een kerstborrel en zang van het swingende Afternoon Delight Ensemble. Komt u ook?


De deelnemers en de organisatie wensen u een heel prettig Dickens-weekend en danken u voor uw medewerking.

Afgelopen dinsdagavond 2 oktober 2019 vond de aanbieding van ons Visieplan plaats. Wethouder Blauw was uitgenodigd om dit namens de gemeente in ontvangst te nemen.


Onder toeziend oog van een ruime belangstelling (circa 35 stadsgenoten waren aanwezig) heette Alice de wethouder, gebiedsambtenaar Arie Vries en de aanwezigen welkom. Vervolgens memoreerde Micheal als voorzitter van de werkgroep die het Visieplan heeft opgesteld het proces van de totstandkoming.

Het appel van de gemeente om zorg te dragen voor breed draagvlak is leidend geweest voor de aanpak middels individuele gesprekken met bewoners en de plenaire themasessie voor verdieping en feedback. Vervolgens is met professionele vormgeving het eindresultaat bereikt dat door Alice aan wethouder Blauw is 

aangeboden. De wethouder complimenteerde de werkgroep en de BSB met het bereikte resultaat en onderstreepte de kracht van het document doordat het door de gemeenschap zelf opgesteld is. Hij onderkent aspecten die door onszelf opgepakt kunnen worden en zaken waarbij de gemeente kan assisteren om resultaten te bereiken. Daartoe vermeld hij dat Arie Vries als gebiedsambtenaar West en hijzelf als bestuurder West betrokken kunnen worden.


Alice sluit de avond onder dankzegging aan allen af en meldt dat het Visieplan tijdens onze najaarsvergadering op 5 november verder inhoudelijk aan de orde zal komen.


Alle aanwezigen hebben een exemplaar van het visieplan ontvangen (1 per huishouden), de overige stadsgenoten zullen een exemplaar thuis krijgen.

Appeltjesplukdag 2019


21 September is het appeltjesplukdag

Na een lange, warme zomer zijn de appels rijp en klaar om van de boom te vallen.Om de appels geen pijn te doen, organiseert Staatsbosbeheer weer een Appeltjesplukdag in de boomgaard van Bronkhorst.

Kom appels proeven, plukken of pof een lekker appeltje boven het vuur. Maak ondertussen een praatje met de boswachter.


Zaterdag 21 september tussen 11.00 en 15.00.


Neem een mandje mee, dan kunt u de appels meenemen en thuis verder verwennen.

Beste Bronkhorsters,\

De jaarwisseling komt eraan!

Ook dit jaar kunnen we het nieuwe jaar samen inluiden in onze kapel.

Die is maandagavond open vanaf 23.30 uur.


Breng zelf een drankje en eventueel een hapje mee, en zorg voor eigen glazen.

Wij zorgen dat de kachel en de kaarsen branden.


Hartelijke groet,

Patty, Elvira, Hanneke, Maud, Peter en Anke

Nieuwe uitbaters Kunstgemaal

Per 1 januari 2019 zullen wij - Ivo Pouw en Maartje de Gruyter - de horeca van Het Kunstgemaal te Bronkhorst gaan uitbaten. Zoals u waarschijnlijk wel weet is maandag 24 december de laatste dag waarop Karel Weenink en Ronald Pelgrom gasten ontvangen in Het Keukengemaal. Zij dragen na drie jaar het stokje aan ons over. De zaak gaat een weekje dicht, en per 1 januari zijn gasten weer van harte welkom op de dijk, voor kunst en koffie en meer.

Om deze overgang te vieren en om gelegenheid te bieden voor wederzijdse kennismaking, willen wij inwoners van het stadje Bronkhorst uitnodigen om te komen buurtmaken op zaterdag 26 januari van 15 tot 17 uur. Uiteraard onder het genot van een hapje, een drankje en een opwarmertje.


Wij zijn heel blij dat wij de kans krijgen om op het mooiste plekje in de Achterhoek gastvrijheid te gaan bieden aan inwoners en bezoekers van Bronkhorst en omgeving. Vooralsnog hanteren wij dezelfde openingstijden. Dat betekent dat tijdens de hele tweede week van de Kerstvakantie alle dagen geopend zijn van 11 tot 17 uur. In het winterseizoen zijn we verder geopend op donderdag t/m zondag.

Wij zullen de naam veranderen van Het Keukengemaal en verdergaan onder de naam Het Kunstgemaal Café

Mocht u al vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard mailen/bellen. Wij zien er alvast naar uit kennis te maken met jullie.

Vriendelijke groet,

Maartje de Gruyter

Het Kunstgemaal Café

Beste inwoners van Bronkhorst,

“Dickens in Bronkhorst” is dit jaar op 15 en 16 december en al voor de 29ste keer. Dit belooft weer veel plezier en hopelijk bent u ook van de partij.

Deze 2 dagen is de stad net als voorgaande jaren van 11.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor verkeer: vanaf het begin van de Onderstraat tot de dijk aan het einde van de Bovenstraat.


Bezoekers aan het stadje betalen hier 2,- euro entree, maar kinderen t/m 12 jr. zijn gratis. Voor inwoners van Bronkhorst is het uiteraard ook gratis. U kunt met deze brief of met een stempel gratis in en uitlopen.

Het zou fantastisch zijn dat de bewoners van het afgesloten gedeelte hun auto’s op de P-plaatsen aan de rand van de stad te zetten, zodat de auto’s uit het zicht zijn, en men niet onnodig door het publiek hoeft te rijden. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Op verzoek worden er op de P-plaats aan de dijk plekken vrijgehouden voor enkele inwoners.


Zaterdagavond 15 december rond 18:15 wordt er voor de bewoners glühwein geschonken in de kapel. Dit wordt een gezellig uurtje met zang van het swingende Afternoon Delight Ensemble.

Komt u ook even langs?


De deelnemers en de organisatie wensen u een heel prettig Dickens-weekend en danken u voor uw medewerking.

Appel-pluk-dag


Op zaterdag 15 september organiseert Staatsbosbeheer weer een appel-pluk-dag in de boomgaard in Bronkhorst.

Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 15.00u om de heerlijke appels uit de boomgaard te pliukken.

Voor de liefhebbers is er ook een kopje koffie.

Glasvezelproject

Voor bewoners van Bronkhorst in het buitengebied, bestaat de mogelijkheid om zich aan te sluiten op glasvezel. Voor het buitengebied van Bronkhorst is Jan Achterkamp uit de Kuilenburgerstraat de ambassadeur voor het glasvezelproject.

Hij zal de mensen in uw buitengebied benaderen voor het glasvezelproject. Als u nog vragen heeft dan hoor ik het graag.

Met viendelijke groet,

Cor Hofs (Steenderens Belang)

Bronkhorsterweg 5, Steenderen,

0575452276

[email protected]

AED

Aan de inwoners van Bronkhorst,

Tijdens de laatste ledenvergadering zijn er vragen gesteld over de AED.

Het apparaat hangt tussen de huizen Onderstraat 4 en 6.

De AED wordt door de AED stichting Bronckhorst onderhouden. De BSB heeft in deze geen taken.

Om privacy redenen kan en mag de BSB geen hulpverleners aanmelden of afmelden.

Wij vragen u om zelf te bezien of al uw gegevens correct bekend zijn bij Hartveilig wonen als u een reanimatiecursus heeft gevolgd.

Algemene info van de Stichting AED Bronckhorst voor beheerders en voor vrijwillige hulpverleners:

Het stichtingsbestuur, de beheerders en alle burger-hulpverleners zijn onbetaalde vrijwilligers.

Elke van onze 28 AED’s in de gemeente heeft een beheerder die er voor zorgt dat het apparaat inzetbaar is en blijft, zodat het bij een alarmering ingezet kan worden.

Een beheerder kan tevens burger-hulpverlener zijn, die dus ook kan reanimeren met de AED, maar dat is lang niet altijd het geval. De AED Stichting Bronckhorst is eigenaar van de AED’s en zorgt er samen met de beheerders en met de burger-hulpverleners voor dat de AED’s inzetbaar zijn, zodat eerste hulp bij reanimatie kan worden verleend in afwachting van de ambulance. De ambulance en de burger-hulpverleners worden tegelijkertijd bericht bij een alarmering. De vrijwilligers door HartVeiligWonen. De vrijwilligers zijn er daardoor eerder dan de ambulance en kunnen vast starten met reanimeren, wat vaak het verschil maakt tussen succes of niet.

Zowel het bestuur, de beheerders als de hulpverleners zijn onbezoldigd vrijwilligers.

Bestuur: Ben Harting

AED Stichting Bronckhorst, secretaris

06 55 96 75 47

Bereikbaar via: [email protected]

Taken beheerder:

De beheerder wordt door de stichting aangezocht, maar kan zich ook spontaan melden. Wenselijk is dicht bij de AED te wonen. Wat wij van een beheerder verwachten is dit:

Dat is het verzoek om wekelijks, maar tenminste maandelijks, de kast en de AED te controleren op zaken als deze:

- Is de kast goed gesloten en onbeschadigd?

- Kan de kast geopend worden met de code?

- Staat de AED stand-by? Dat is op de Zoll AED te zien of het groene vinkje zichtbaar is.

Een aantal praktische vragen en antwoorden:

V: Waar materialen te bestellen door de beheerders (dat betreft vooral batterijen en elektroden

A: Dat kan bij ons via onze Buitendienst of via de mail.

Bij andere zaken en storingen op onderhoudsgebied is ons verzoek dit met Joan Huitink of Rommy te Vaarwerk op te nemen.

V: Hoe batterijen en elektroden te verwisselen en wanneer?

A: Dat kan in overleg met ons (de stichting), waarbij wij zorgen voor het juiste. Batterijen gaan zo’n 4 jaar mee. Elektroden moeten na een inzet worden vervangen en ook als de verpakking opengemaakt is.

Als er een inzet is geweest krijgt de beheerder van HartVeiligWonen daarvan een sms-bericht, zodat de beheerder via ons materialen kan bestellen.


V: Wat als u als beheerder tijdelijk een vervanger nodig heeft?

A: Wij streven er naar dat elke beheerder een vervanger heeft. Dat zou een andere beheerder kunnen zijn, of een vrijwilligerhulpverlener. Dit is in Bronkhorst geregeld 

Hulpverlener:

V: Waar kan men zich aanmelden als vrijwilliger-hulpverlener.

A: Iemand die een reanimatiecursus heeft gevolgd kan zich registreren bij www.hartveiligwonen.nl en wordt dan opgeroepen als er een reanimatiemelding is. Die registratie moet jaarlijks, na de vervolgcursus, worden herhaald!

Het is overigens van belang dat iemand niet alleen een reanimatiecursus volgt, maar dat hij/zij zich ook aanmeldt bij HVW. Anders kan hij of zij niet worden opgeroepen!


V: Waar worden reanimatiecursussen gegeven?

A: Er zijn heel wat mogelijkheden in Bronckhorst voor cursussen en voor jaarlijkse vervolgcursussen. Die duren 4 lesuren respectievelijk 2 lesuren. De kosten zijn circa

€ 35 respectievelijk € 15,-. Op onderstaande adressen worden de cursussen gegeven

De cursussen kunnen individueel worden gevolgd, maar je kunt je ook als groep aanmelden. Het is wel zaak dat er een cursus gevolgd wordt die voldoet aan de eisen van HartVeiligWonen.

Hulpverlener:


V: Waar kan men zich aanmelden als vrijwilliger-hulpverlener.

A: Iemand die een reanimatiecursus heeft gevolgd kan zich registreren bij www.hartveiligwonen.nl en wordt dan opgeroepen als er een reanimatiemelding is. Die registratie moet jaarlijks, na de vervolgcursus, worden herhaald!

Het is overigens van belang dat iemand niet alleen een reanimatiecursus volgt, maar dat hij/zij zich ook aanmeldt bij HVW. Anders kan hij of zij niet worden opgeroepen!


V: Waar worden reanimatiecursussen gegeven?

A: Er zijn heel wat mogelijkheden in Bronckhorst voor cursussen en voor jaarlijkse vervolgcursussen. Die duren 4 lesuren respectievelijk 2 lesuren. De kosten zijn circa

€ 35 respectievelijk € 15,-. Op onderstaande adressen worden de cursussen gegeven

De cursussen kunnen individueel worden gevolgd, maar je kunt je ook als groep aanmelden. Het is wel zaak dat er een cursus gevolgd wordt die voldoet aan de eisen van HartVeiligWonen.

V: Wie betaalt de reanimatiecursussen?

A: Dat wordt van de vrijwilliger verwacht. Wel is het zo dat veel Ziektekostenverzekeringen dit vergoeden. Een reanimatiecursus valt onder preventieve zorg. Kijk daarom eens op de website van uw zorgverzekeraar of zij de cursus vergoeden. Tot op heden werden de kosten van de cursus door de BSB vergoed. Mocht uw verzekering niet willen uitkeren dan kan de hulpverlener altijd een beroep doen op de BSB.

Onderstaand een mogelijk niet compleet overzicht van verenigingen die reanimatiecursussen aanbieden.

Aamelding per email vragen zij u de volgende gegevens aan te leveren:

  • naam, geboortedatum
  • adres en woonplaats
  • telefoonnummer en emailadres
  • informatie over de laatst gevolgde AED nascholing (datum/maand)
  • n.b.:

Bovenstaande informatie kwam via de AED stichting Bronckhorst. Voor vragen verwijzen wij u naar de stichting. Wijzigingen in de toekomst gaan alleen via deze stichting.


Jan Willemsen, secretaris.

Klepper

Bronkhorst krijgt de klepper terug.

Dit houten instrument wordt voortaan weer net als in het verleden gebruikt om nieuws en gebeurtenissen aan te kondigen. Timmerman Jan Wolters uit Bronkhorst, die ook de vogel voor het vogelschieten maakt, heeft twee nieuwe kleppers gemaakt. Zaterdag 16 december om 10.00 uur worden ze bij het begin van de Dickens dagen aangeboden, in het Wapen van Bronkhorst. Eén gaat naar de BSB, de ander naar Zutphens ‘stadsboer Henk’, die in Bronkhorst als stadsomroeper fungeert. De nieuwe klepper is een initiatief van Cor Hofs, als bomenexpert en oud-medewerker monumentenzorg al jaren betrokken bij de stad. Vorig jaar bij het Dickensfestival zag hij Henk Koskamp in vol ornaat met een soort klepper rondlopen. “Dat ding leek nergens op.” Dat vond Henk zelf ook wel. Jan Wolters heeft daarna research gedaan in Hengelo en Zelhem en de twee nieuwe Bronkhorster kleppers helemaal van oud eiken gemaakt. Berichten op de BSB-website gaan voortaan waarschijnlijk ‘kleppertjes’ heten. Dan weet iedereen dat er nieuws is.

Beste inwoner van Bronkhorst

“Dickens in Bronkhorst” is dit jaar op 16 en 17 december. Dit belooft weer veel plezier en hopelijk bent u ook van de partij.

Deze 2 dagen is de stad van 11.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor verkeer: vanaf het begin van de Onderstraat tot de dijk aan het einde van de Bovenstraat.

Bezoekers aan het stadje betalen hier 2 euro entree, maar kinderen t/m 12 jr. zijn gratis. Voor inwoners van Bronkhorst is het uiteraard ook gratis. U kunt met deze brief of met een stempel gratis in- en uitlopen.

Wel vragen we de bewoners van het afgesloten gedeelte hun auto’s op de P-plaatsen aan de rand van de stad te zetten, zodat de auto’s uit het zicht zijn, en men niet onnodig door het publiek hoeft te hoeven rijden.


De deelnemers en de organisatie wensen u een heel prettig Dickens-weekend en danken u voor uw medewerking.

Beeldentuin

Het Kunstgemaal heeft bij de Gemeente Bronckhorst een verzoek ingediend om haar tuin te gaan gebruiken voor meer kunst gerelateerde doeleinden, namelijk het plaatsen van kunstwerken in de buitenruimte.

Hierbij geven zij aan dat er geen objecten op de dijk komen te staan.

Gezien het grote aantal reacties van bewoners bij een vorige aanvraag voor het plaatsen van beelden, heeft de BSB namens de bewoners toch een bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunning, voor zover het plaatsen van kunstobjecten op de dijk betreft.

Verder kunnen bewoners ook individueel bezwaar maken, zoals ook al te lezen was in ‘Contact’. Hieronder is de aanvraag voor de vergunning nog eens te lezen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning: Veerweg 1 in Bronkhorst, het plaatsen van kunstobjecten Op 26 september 2017 is een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk SXO45434270. De aanvraag gaat over het plaatsen van kunstobjecten aan de Veerweg 1 in Bronkhorst.

De aanvraag is ingediend voor:

  • Bouwen: het bouwen van een bouwwerk (Wabo, art. 2.1, lid 1 onder a)
  • Bestemmingsplan: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (Wabo, art. 2.1, lid 1 onder c)

Het aanvraagformulier is digitaal te raadplegen. Wij kunnen de stukken per post naar u opsturen. Hiervoor kunnen legeskosten in rekening worden gebracht.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 weken. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een (ontwerp) besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Het (ontwerp)besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de inwoners en ondernemers van Bronkhorst.


Er verschijnen regelmatig steeds langere vrachtauto's in Bronkhorst. Inwoners maken zich ongerust hierover.

Namens een aantal inwoners stelde de BSB de vraag aan de gemeente of er een maximaal-10 meter-bord geplaatst kon worden bij de ingangen van het stadje, dusdanig, dat vrachtwagens nog de mogelijkheid hebben om te keren. Zo'n bord is inmiddels al duidelijk geplaatst komende vanaf de dijk. Echter het andere bord komende vanaf Steenderen/Baak is te laat zichtbaar voor vrachtwagenchauffeurs. Hierdoor rijdt men zich klem en moeten deze enorme wagens achteruit manouvrerend het stadje verlaten. Dit is niet alleen heel lastig voor de chauffeur, maar zorgt ook voor gevaarlijke situaties.

De vraag aan de gemeente om ook aan de kant van Steenderen/Baak een bord duidelijk te plaatsen is door hen inmiddels gehonoreerd.


Daarnaast vraagt de gemeente of de ondernemers van Bronkhorst duidelijk willen maken aan hun leveranciers dat hun bestelling wordt afgeleverd met een kleine vrachtwagen van maximaal 10 meter lang.


Bij deze doet de BSB dit verzoek aan de ondernemers.


Met vriendelijke groet,

Jan Willemsen

0