Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Harm Baarslag

Wijkagent voor Bronkhorst

Tevens wijkagent voor Steenderen, Baak, Rha, Olburgen, Toldijk.


Wijkagent Baarslag houdt iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur spreekuur op het adres:

Dorpsstraat 16 in Steenderen.

Er zijn een vijftal wijkagenten voor de gemeente Bronckhorst aangesteld. De Bronkhorsters zijn toevertrouwd aan de zorgen van Harm Baarslag. De wijkagent werkt samen met de andere politiemensen van het politieteam van de gemeente Bronckhorst aan veiligheid en leefbaarheid in zijn wijk. Zo houdt de wijkagent zich onder meer bezig met de aanpak van criminaliteit (inbraken en diefstallen), jeugdproblematiek, handhaven van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en surveillance in de wijk. De wijkagent onderhoudt ook de contacten met burgers, instanties en verenigingen.


Samen werken aan veiligheid

De wijkagent is natuurlijk niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dat bent u vooral zelf, als inwoner van uw wijk. Als een wijkagent veiligheidsproblemen signaleert, pakt hij ze aan. Maar hij vraagt daarbij wel de hulp van buurtbewoners, gemeente of andere partners. De wijkagent is niet de enige agent in uw wijk; ook de collega's van het politieteam surveilleren en controleren in de wijk. Zij doen dit in nauw overleg met de wijkagent.


Afspraak met uw wijkagent

Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die U kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven zijn zeer waardevol. Wilt u een gesprek of een afspraak maken met uw wijkagent, belt u dan (0900) 88 44. Indien mogelijk wordt u direct met de wijkagent doorverbonden en anders neemt de wijkagent zo spoedig mogelijk met u contact op.

Meer informatie: www.politie.nl, kies korps Noord-en Oost-Gelderland.

0