Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

DOE MEE AAN HET ZONNEDAK VAN BoeN

De energie coöperatie BoeN - de afkorting staat voor 'Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal'- is speciaal opgericht om het voor bewoners van monumentale huizen in de Stad Bronkhorst mogelijk te maken om zonne-energie te produceren op het dak van een ander. Want op de huizen in Bronkhorst zouden zonnepanelen misstaan, en dat mag dus niet.

Daarom heeft BoeN een collectief 'Zonnedak Holthuizen' in voorbereiding, waarop 700 zonnepanelen komen, en waaraan iedereen die in de omgeving woont kan deelnemen.Dat is natuurlijk niet genoeg!


Voor de inwoners van de Stad Bronkhorst is dit de enige kans om zelf zonne-energie te produceren en om daarmee een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Daarnaast krijgt U overigens ook een aardig rendement op het (spaar)geld dat u in de zonnepanelen steekt.

Ook ondernemers - vaak grote stroomgebruikers - kunnen meedoen aan dit zonnedak.


Wij roepen alle inwoners en ondernemers van Bronkhorst op om bij BoeN zonnepanelen aan te schaffen van het collectieve 'Zonnedak Holthuizen'.

Alle benodigde informatie plus een inschrijfformulier vindt u hieronder en ook op de website www.boen.nu onder 'zonnepanelen': korte uitleg, een brochure, vragen en antwoorden.


Namens BoeN,

Frank van Heijst

Om alle informatie te lezen over Bronkhorst Energie Neutraal, klik hiervoor op onderstaande afbeelding.

Ook vindt u hier de laatste nieuwsbrief. 

Oprichting Coöperatie BOEN


Op 6 februari 2015 was het zover: de statuten van de energiecoöperatie BOEN (Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal) werden getekend door het voorlopige bestuur in het bijzijn van genodigden,waaronder wethouder Arno Spekschoor.


Na ruim een jaar van informatie verzameling, overleg etc. omtrent de mogelijkheden om lokaal duurzame energie op te wekken en te besparen, wordt nu tot actie overgegaan. De kans om dit van de grond te krijgen is voldoende groot, mede door een bijdrage van de BSB. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook de omgeving van Bronkhorst betrokken.


Samenwerking met andere initiatieven en instellingen (bijv. AGEM) op dit terrein wordt nagestreefd, zodat een sterke positie in de regio kan worden opgebouwd. Binnen afzienbare tijd zullen op diverse plaatsen informatie-bijeenkomsten worden georganiseerd , waarbij de mogelijkheden om lid van de coöperatie te worden en wat de levering van elektra inhoudt, worden toegelicht.


Voor verdere informatie klik op deze link voor de website van Coöperatie BoeN.

0