Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gebiedsambtenaren voor Bronkhorst: Herman de Groot en Arie Vries

Herman de Groot

Tel. (0575) 75 04 82 of 06 53 97 88 24

E-mail: [email protected]

Arie Vries

Tel. (0575) 75 03 43 of 06 13 25 19 54

E-mail: [email protected]

De gebiedsambtenaren van Bronckhorst West heten u van harte welkom tijdens het spreekuur in Steenderen. Dit spreekuur is elke laatste dinsdag van de maand tussen 13.00 en 15.00 uur in De Kei, Dr. A. Ariënsstraat 4 (het gebouw van de voormalige basisschool St. Joannes).Om u wegwijs te maken, handige tips aan de hand te doen en goed te weten wat er in een dorp speelt, heeft de gemeente Bronckhorst een aantal medewerkers, die regelmatig op pad zijn in Bronckhorst en in gesprek gaan met inwoners en organisaties over allerhande onderwerpen.


Aanspreekpunten

Inwoners en organisaties in de gemeente Bronckhorst hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren. Het zou toch mooi zijn als we van inwoners uit een kern weten wat ze willen en kunnen en hen dan kunnen helpen om initiatieven te ontwikkelen. Een aantal medewerkers van de gemeente, de gebiedsambtenaren, heeft daarom als extra taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente.

Ze kunnen u als sparringspartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden, etc.


Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf. Maar de gemeente is graag betrokken, draagt een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, vervullen wij die natuurlijk.


Andere rol gemeente

Deze manier van werken in de gebieden komt voort uit een andere rol die overheden steeds meer innemen. De gemeente gaat meer uit van uw eigen kracht en verantwoordelijkheden en intiatieven die u zelf neemt. We willen hiermee beter aansluiten bij behoeften die er zijn in uw woonomgeving en daarbij actief ondersteunen. Waar gemeenten voorheen veel bepaalden, bent u nu zelf aan zet. Dan is het natuurlijk belangrijk dat mensen elkaar weten te vinden. De rollen van overheid en inwoners draaien als het ware om, waarbij wij een goede wegwijs- en verbindende functie kunnen bieden.

0